Dokumenta per UMT

Certifikata e Akreditimit Institucional të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë (Kliko këtu)

Raporti i veprimtarisë akademike, kërkimore-shkencore dhe financiare për vitin 2016 (Kliko këtu)

Raporti i veprimtarisë akademike, kërkimore-shkencore dhe financiare për vitin 2017 (Kliko këtu)