Projekti QUADIC

May
27

QUAlity Development of International Cooperation and project management

(“Zhvillimi cilësor i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe menaxhimit të projekteve”) Periudha: 2019-2022 Qëllimi i këtij projekti është të përmirësojë cilësinë e arsimit të lartë në Kosovë dhe në Shqipëri, nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve institucionale për marrëdhëniet ndërkombëtare, duke krijuar zyrat përkatëse ose duke i kthyer, kur janë të krijuara, në kapacitete funksionale maksimale (përfshirë kapacitetin për [...]
By admin | Projekti QUADIC
DETAIL