FAZA E II-të PËR APLIKIMIN NË PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA NË “MJEKËSI URGJENCE” DHE NË “MJEKËSI FAMILJE”, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024

Informacionin e plotë lidhur me kuotat, procedurat e aplikimit dhe regjistrimit në programet e specializimeve afatgjata në “Mjekësi Urgjence” dhe në “Mjekësi Familje”, për vitin akademik 2023-2024, e gjeni në link-et e mëposhtme:

SPECIALIZIMET AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, 2023-2024

Informacionin e plotë lidhur me kuotat, procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimit afatgjatë në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2023-2024, e gjeni në link-et e mëposhtëm:

  • Fondi i pyetjeve për Fakultetin e Mjekësisë:

https://www.fakultetimjekesise.edu.al/administrimi/arkiva/1203-specializime-afatgjata-ne-mjekesi-2023-2024.html

  • Fondi i pyetjeve për Fakultetin e Mjekësisë Dentare:

https://fmd.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/FondiPyetjeveSPECIALIZIME_STOMATOLOGJI_FONDI_A.pdf

https://fmd.edu.al/wp-content/uploads/2021/03/Fondi-Pyetjeve-Specializimi_Stomatologji_Varianti_B.pdf

SPECIALIZIMET AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, 2022-2023

Informacionin e plotë lidhur me kuotat, procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimit afatgjatë në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2022-2023, i gjeni ne link-et e mëposhtëm:

https://www.fakultetimjekesise.edu.al/administrimi/arkiva/1090-specializime-2022-2023.html

  • Fondi i pyetjeve për Fakultetin e Mjekësisë Dentare:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fmd.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/FondiPyetjeveSPECIALIZIME_STOMATOLOGJI_FONDI_A.pdf

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fmd.edu.al/wp-content/uploads/2021/03/Fondi-Pyetjeve-Specializimi_Stomatologji_Varianti_B.pdf

SPECIALIZIMET AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, 2021-2022

Informacionin e plotë lidhur me kuotat, procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimit afatgjatë në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2021-2022, i gjeni ne link-et e mëposhtëm:

SPECIALIZIMET AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, 2020-2021

Informacionin e plotë lidhur me kuotat, procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimit afatgjatë në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2020-2021, i gjeni ne link-et e mëposhtëm:

SPECIALIZIMET AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, 2019-2020

Informacionin e plotë lidhur me kuotat, procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimit afatgjatë në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2019-2020, i gjeni ne link-et e mëposhtëm:

Udhëzimi nr. 1, datë 29.01.2020 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e ciklit të tretë, specializime afatgjata në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2019-2020”  – SHFUQIZUAR

Vendimi nr. 2, datë 28.01.2020 “Për miratimin e shpërndarjes së kuotave të pranimit dhe tarifave të shkollimit në programet e ciklit të tretë të studimeve, specializime afatgjatë në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” të Senatit Akademik të UMT – SHFUQIZUAR