SPECIALIZIMET AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, 2021-2022

Informacionin e plotë lidhur me kuotat, procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimit afatgjatë në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2021-2022, i gjeni ne link-et e mëposhtëm:

SPECIALIZIMET AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, 2020-2021

Informacionin e plotë lidhur me kuotat, procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimit afatgjatë në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2020-2021, i gjeni ne link-et e mëposhtëm:

SPECIALIZIMET AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, 2019-2020

Informacionin e plotë lidhur me kuotat, procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimit afatgjatë në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2019-2020, i gjeni ne link-et e mëposhtëm:

Udhëzimi nr. 1, datë 29.01.2020 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e ciklit të tretë, specializime afatgjata në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2019-2020”  – SHFUQIZUAR

Vendimi nr. 2, datë 28.01.2020 “Për miratimin e shpërndarjes së kuotave të pranimit dhe tarifave të shkollimit në programet e ciklit të tretë të studimeve, specializime afatgjatë në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” të Senatit Akademik të UMT – SHFUQIZUAR