Programet e Doktoratures

DOKTORATURAT QË OFRON UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Viti Akademik 2012 – 2013

 

 

Programi i studimit

SËMUNDJE KIRURGJIKALE
SËMUNDJET E BRENDSHME
MJEKU I FAMILJES
STOMATOLOGJI
STUDIME TE THELLUARA TË ASPEKTEVE EPIDEMIOLOGJIKE DIAGNOSTIKE DHE TERAPEUTIKE TË SËMUNDJEVE TË LËKURËS
STUDIME NË OBSTERIKË GJINEKOLOGJI
STUDIME TË THELLUARA DHE KËRKIME NË OTORINOLARINGOLOGJI
SËMUNDJET E SYRIT
IMAZHERI
LËNDËT BIO-MJEKËSORE-EKSPERIMENTALE
KARDIOKIRURGJI
STUDIME NË NEUROSHKENCË
SHKENCA FARMACEUTIKE
MORFOLOGJI KLINIKE
MJEKËSI LABORATORIKE
PEDIATRI
SHËNDET PUBLIK
STUDIME TË THELLUARA NË KARDIOLOGJI
ANATOMI PATOLOGJIKE DHE MJEKËSI LIGJORE