Aplikime për Projekte

Feb
23

NJOFTIM PËR STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT DOKTORATË

Në bazë të nenit 44 të Ligjit 80/2015“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e UMT-së, nenet 37, 88 dhe 89, Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, neni 21 dhe neni 70, Vendimin e Senatit Akademik të UMT nr. 4, datë 10.02.2023 “Për miratimin e kuotave të pranimit […]

DETAIL
Apr
13

NJOFTIM PËR APLIKIM PËR PROJEKTE/STUDIME KËRKIMORE PRANË KËSHILLIT TË ETIKËS

Në zbatim të Ligjit Nr. 80, date 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutit të Universitetit të Mjekësisë dhe Rregullores së Këshillit të Etikës pranë UMT, miratuar me vendim Senati Akademik Nr.81 date 19.11.2021, njoftohen të gjithë subjektet qe janë të interesuar te […]

DETAIL