Aplikime për Projekte

Apr
13

NJOFTIM PËR APLIKIM PËR PROJEKTE/STUDIME KËRKIMORE PRANË KËSHILLIT TË ETIKËS

Në zbatim të Ligjit Nr. 80, date 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutit të Universitetit të Mjekësisë dhe Rregullores së Këshillit të Etikës pranë UMT, miratuar me vendim Senati Akademik Nr.81 date 19.11.2021, njoftohen të gjithë subjektet qe janë të interesuar te […]

DETAIL