AKKSHI

Apr
04

Thirrje multilaterale Eureka Network projects – për Kërkim dhe Zhvillim (K&ZH) me Bashkimin Perëndimor

Eureka është rrjeti publik më i madh i bashkëpunimit ndërkombëtar në kërkim dhe zhvillim dhe inovacion, duke mbuluar mbi 45 vende. Është një organizatë ndërqeveritare me qëllim rritjen e produktivitetit dhe konkurrueshmërisë së industrive nëpërmjet financimit dhe mbështetjes së projekteve të bashkëpunimit ndërkombëtar në kërkim dhe zhvillim të nxitura nga nevojat reale të tregut. Autoritet […]

By admin | AKKSHI
DETAIL
Feb
19

Info Day për Projekte Të Infrastrukturës Së Kërkimit Shkencor Për Vitin 2024

Lutemi gjeni më poshtë linkun nga ku do të mund të aksesoni takimin online në kuadër të Info Day për Projektet të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor për vitin 2024, që do të zhvillohet ditën e nesërme, dt. 20.02.2024, ora 12:00. Info Day për Thirrje për aplikim për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë […]

By admin | AKKSHI . Njoftime
DETAIL
Feb
19

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË (PIKSH) PËR VITIN 2024

Hapet thirrrja nga AKKSHI për financimin për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë (PIKSH), në fushat prioritare si më poshtë: Biodiversiteti dhe Mjedisi Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia Shëndetësia dhe shkencat mjeksore Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit Shkencat Sociale dhe Albanologjike Uji dhe Energjia Afati i fundit për dorëzimin e […]

By admin | AKKSHI . Njoftime
DETAIL
Feb
12

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKT-PROPOZIME NË KUADËR TË PROGRAMEVE KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR (PTI) PËR VITIN 2024

Në zbatim të Vendimit të Bordit të Administrimit të AKKSHI nr. 1, datë 18.01.2024 “Për alokimin e buxhetit të AKKSHI-së, për vitin 2024”, hapet thirrrja për financimin e projekteve të PTI-së (bashkëpunimi I IAL-ve me biznesin), në fushat prioritare si më poshtë: Biodiversiteti dhe Mjedisi Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia Shëndetësia dhe shkencat mjeksore Sistemet dhe Teknologjitë […]

By admin | AKKSHI . Njoftime
DETAIL
Page 1 of 3123