Organika

Fakulteti i Mjekesise Dentare

Prof. Asc. EDIT XHAJANKA

DEKANE E FAKULTETIT TË MJEKËSISË DENTARE

CURRICULUM VITAE Pedagoge pranë Departamentit të Ortopedisë Stomatologjike, Fakulteti i Mjekësisë Dentare. Mësimdhënie: “Protetikë Paraklinike”-viti II; “Gnatologji” – viti IV; “Protezë Totale”- viti V. Titullare lënde: “Protezë Totale”; “Gnatologji”. Diplomuar me DIPLOMË “SHKËLQYER” në vitin 1990, në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Stomatologji. Gjatë viteve 1990-1997 ka punuar si ordinatore pranë Klinikës Stomatologjike Universitare. Që prej vitit […]

Prof. Dr. VERGJINI MULO

ZV. DEKANE E FAKULTETIT TË MJEKËSISË DENTARE

CURRICULUM VITAE Pedagoge pranë Departamentit të Ortopedisë Stomatologjike, Fakulteti i Mjekësisë Dentare. Mësimdhënie: “Ortodonci 2”-viti V Titullare lënde: “Ortodonci 2”. 1986 diplomohet me diplomë “Shkëlqyer”, në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Stomatologji, Universiteti i Tiranës. 1991 e në vazhdim, pedagoge në Departamentin e Ortopedisë Stomatologjike, Fakultetin e Mjekësisë. 1998 e në vazhdim, titullare e lëndës së Ortodoncisë […]

Znj. ALBA SAKO

KANCELARE E FAKULTETIT TË MJEKËSISË DENTARE

CURRICULUM VITAE 1984 – Diplomohet në Degën e Financës, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës . 1994 e në vazhdim ka kryer kurse, seminare e trajnime të çertifikuara në lidhje me thellimin e njohurive mbi planin kontabël, standartet kombëtare e ndërkombëtare të kontabilitetit dhe aplikimin në praktikë të organizuara nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, Ministria […]