Uncategorized

Raport vjetor per zbatimin e buxhetit dhe anekset

Tabelat e raport monitorimi 2022. Raport vjetor per zbatimin e buxhetit dhe anekset. Realizimi buxhetit 2022.

By admin | Uncategorized
DETAIL
May
04

PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË, TË INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË DHE TË CIKLIT TË DYTË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe bazuar në propozimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, me Vendim nr. 80, datë 07.10.2022, miratoi disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 17, [...]
By admin | Uncategorized
DETAIL

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë bazuar në strategjinë e zhvillimit institucional,  objektivit  për ndërkombëtarizimin e programeve të studimit, është fokusuar në krijimin e marrëdhënieve dypalëshe me institucione të tjera të arsimit të lartë jashtë vendit. Qëllimi i këtyre marrëveshjeve të bashkëpunimit është të krijojë mundësi të reja për studentët e UMT-së, të cilët duan të zhvillojnë […]

By admin | Uncategorized
DETAIL

Përgatitjet për realizimin e një aktiviteti të edukimit në vazhdim, kalojnë në këto faza kryesore: Aplikimi me formularët përkatës –Shtojca 1 Vlerësimi i brendshëm dhe i jashtëm Zhvillimi i aktivitetit dhe monitorimi i tij Publikimi dhe Vlerësimi i aktivitetit me kredite Në linqet e mëposhtëm do te gjeni udhëzuesin për vlerësimin dhe akreditimin e aktiviteteve […]

By admin | Uncategorized
DETAIL
Page 1 of 1112345...10...Last »