20 Mars 2018 / Tiranë / Trajnim “Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës”

Titulli i aktivitetit 20 Mars 2018 / Tiranë / Trajnim “Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës

Data e zhvillimit: 20 Mars 2018, ora 11.00

Vendi i organizimit: Salla e Amfiteatrit të FSHMT

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Kontakte: Tel: _______________ E-mail: manika.kreka@umed.edu.al 

Kategoria e pjesëmarrësve:  Infermier

Kreditet : 3 (tri)