24 Prill 2019 / Tiranë / Konferenca “Sëmundjet retinale dhe trajtimet me injeksione anti-VEGF. Glukoma dhe trajtimi i saj”

Titulli i aktivitetit: Sëmundjet retinale dhe trajtimet me injeksione anti-VEGF. Glukoma dhe trajtimi i saj

Data e zhvillimit: 24 Prill 2019, ora 09.00

Vendi i organizimit: Salla “Consortium”, Tirana International Hotel

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekësisë dhe Shërbimi i Okulistikës

Kontakte: endrit_cili@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet : 4 (katër)