Search Result: gradua

Oct
19

Takim në kuadër të projektit GRADUA

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë në kuadër të projektit “Graduates Advancement and Development of University capacities in Albania” (GRADUA), do të zhvillojë nga data 22.10 .2019 deri më datë 24.10.2019  takimin me përfaqësues të Universiteteve partnere brenda dhe jashtë vendit, që janë pjesë e këtij projekti për ngritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë. Për më shumë klikoni linkun: […]

By admin | Njoftime
DETAIL
May
16

GRaduates Advancement and Development of University capacities in Albania (GRADUA)

Projekti GRADUA, i cili financohet nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian, do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të integruar kërkesë-ofertë të bazuar mbi të dhënat e databazës së të diplomuarve, përmes: mbledhjes së të dhënave lidhur me performancën e tyre; lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) dhe bizneseve; [...]
By admin | Projekti GRADUA
DETAIL
Jul
31

NJOFTIM PËR ANKETË – GRADUATE SURVEY

Në kuadër të projektit “Ofrimi i Arsimit të Lartë dhe Mundësitë e Tregut të Punës në Vendet e Ballkanit Perëndimor” i financuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Edukimin dhe Kulturën e Komisionit Evropian dhe i zbatuar nga London School of Economics, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë i bashkohet ftesës së Komisionit Evropian që të marrë pjesë […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Mar
06

MUNDËSI APLIKIMI NË THIRRJEN E HAPUR PËR STUDENTË DOKTORATE NGA INSTITUTI GULBENKIAN I CIENCIAS, OEIRAS, NË PORTUGALI

  Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon kandidatët e interesuar se Instituti Gulbenkian i Ciencias, Oeiras, në Portugali, ka hapur thirrjen për studentë doktorate “Call for PhD students” në fushat e biologjisë dhe biomjekësisë.  Si më poshtë do të gjeni informacionin e detajuar : Applications for the 2018 class of the Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) PhD […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Page 1 of 212