Aktiviteti me temë “Qasje e intergruar e disfunksionit seksual dhe infertilitetit mashkullor”

Aktiviteti me temë “Qasje e intergruar e disfunksionit seksual dhe infertilitetit mashkullor”

Më 17 Maj 2024 u zhvillua aktiviteti me temë “Qasje e intergruar e disfunksionit seksual dhe infertilitetit mashkullor”. Aktiviteti u ndoq me mjaft interes nga mjekë specialistë si andrologë, urologë, endokrinologë etj.

 Lektor ishte Dr. Marco Firmo, një androlog me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte rritja e njohurive në lidhje me diagnostikimin e disfunksionit seksual dhe infertilitetin mashkullor.