Mobilitet për Staf Administrativ

Jan
15

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR TRAJNIM NË UNIVERSITETIN E GRANADËS, SPANJË NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+, PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

Hapet thirrja për bursa për stafin administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për trajnim në Universitetin e Granadës, Spanjë, për vitin akademik 2023/2024 Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik ose administrativ Kohëzgjatja e mobilitetit:  5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin ditor (180 EURO në ditë për stafin) Koston e udhëtimit (në varësi të […]

DETAIL
Jan
15

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR TRAJNIM NË UNIVERSITETIN E SHKENCAVE TË APLIKUARA “Lavoslav Ružička” NË VUKOVAR, KROACI

Hapet thirrja për aplikim për bursa për stafin administrativ në Universitetin e Shkencave të Aplikuara   “lavoslav ružička” në Vukovar, Kroaci në kuadër të Programit Erasmus+  Lloji i mobilitetit përfshin: Shkëmbimin e stafit administrativ për trajnim Kohëzgjatja e trajnimit: 5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin ditor ( 140 Euro në ditë për stafin) […]

DETAIL
Sep
15

HAPET THIRRJA PËR MOBILITET PËR STAFIN ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR TRAJNIM NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, GRAZ, AUSTRI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për mobilitet për stafin administrativ të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Mjekësisë, Graz, Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023/2024. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit administrative për trajnim Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 1 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin ditor (160 […]

DETAIL
Sep
15

Hapet thirrja për bursa për stafin administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për trajnim në Universitetin Cote D’Azur, Nice, Francë

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitet për stafin administrativ të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin Cote D’Azur Nice, Francë për semestrin e dytë të vitit akademik 2023/2024 Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit administrativ për trajnim (1 kuotë) Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin […]

DETAIL
Page 2 of 3123