Mobilitet për Staf Administrativ

Jan
11

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË DHE FARMACISË, KRAIOVË, RUMANI

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË  NË UNIVERSITETIN E UNIVERSITETIN E MJEKËSISË DHE FARMACISË, KRAIOVË, RUMANI PËR SEMESTRIN E DYTË TË VITIT AKADEMIK 2022/2023 Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit administrativ Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin ditor (180 EURO në ditë për stafin) […]

DETAIL
Apr
07

Hapet thirrja për aplikim për bursa për stafin administrativ në Universitetin e Granadës, Spanjë Në kuadër të programit “ Erasmus +” hapet thirrja për aplikim për bursa për mobilitete në Universitetin e Granadës, Spanjë për vitin akademik 2021-2022

Në kuadër të programit  “ Erasmus +” hapet thirrja për aplikim për bursa për mobilitete në Universitetin e Granadës, Spanjë  për vitin akademik 2021-2022 Lloji i mobilitetit përfshin Shkëmbin e stafit administrative për trajnim Kohëzgjatja e trajnimit 5 ditë ( 2 ditë udhëtim) Bursa përfshin Kompensimin ditor ( 140 euro në ditë për stafin) Kostot […]

DETAIL
Apr
06

Hapet thirrja për aplikim për bursa për stafin administrativ në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara “LAVOSLAV RUZICK” në Vukovar Kroaci

Në kuadër të programit  “ Erasmus +” hapet thirrja për aplikim për bursa në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara  “ LAVOSLAV RUZICK’  në Vukovar Kroaci, për periudhën 14 – 18 qeshor 2021. Lloji i mobilitetit përfshin Shkëmbin e stafit administrative për trajnim Kohëzgjatja e trajnimit 5 ditë ( 2 ditë udhëtim) Bursa përfshin Kompensimin ditor […]

DETAIL
Page 3 of 3123