Vendime të Senatit Akademik

May
07

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik, nr. 13 ,datë 12.02.2020

Vendimi i Senatit Akademik, nr, 13, datë 12.02.2020 “Për miratimin e rregullores ” Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet, organet drejtuese dhe komisionet e përhershme në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë””.  

DETAIL
Mar
23

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik, nr. 36, datë 17.03.2020

Vendimi i Senatit Akademik, nr.36, datë 17.03.2020 “Për “Publikimin e kërkesës për aplikim për anëtarë në komisionin institucional zgjedhor në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë””  

DETAIL
Mar
20

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik, nr. 35, datë 17.03.2020 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË KOMISIONIT TË PËRHERSHËM “MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË PËRHERSHËM PËR PROMOVIMIN E PERSONELIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË””

Vendimi i Senatit Akademik, nr.35, datë 17.03.2020 “Për miratimin e rregullores së komisionit të përhershëm “Mbi organizimin dhe funksionimin e komisionit të përhershëm për promovimin e personelit akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë””  

DETAIL
Mar
06

Publikohet vendimi i përbashkët i Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit, nr. 20, datë 21.02.2020

Vendim i përbashkët i Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit, nr. 20, datë 21.02.2020 “Për llogaritjen e notës mesatare për studentët e ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për efekt të tarifës vjetore”

DETAIL
Page 7 of 8« First...45678