Vendime të Senatit Akademik

Feb
07

PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË, TË INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË DHE TË CIKLIT TË DYTË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në mbledhjen e datës 29.01.2020, vendosi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit [...]
DETAIL
Oct
04

Publikohen Vendimi i Senatit Akademik , nr. 56 ,57, datë 27.09.2019

Vendimi i Senatit Akademik , nr. 56, datë 27.09.2019 “Për nisjen e procedurave për krijimin e Komisionit të Përhershëm për promovimin e personelit akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi i Senatit Akademik nr. 57, datë 27.09.2019 “Për nisjen e procedurave për krijimin e Komisionit të Përhershëm pë dhënien e gradës shkencore “Doktor” në nivel […]

DETAIL
Jan
18

Publikohet Vendimin i përbashkët i Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit, nr. 72, datë 14.12.2018 “Mbi kërkesat e Këshillave Studentorë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

Publikohet Vendimin i përbashkët i Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit, nr. 72, datë 14.12.2018 “Mbi kërkesat e Këshillave Studentorë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 7 of 7« First...34567