Vendime të Senatit Akademik

May
11

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 38, datë 11.05.2020

Vendim i Senatit Akademik Nr. 38, datë 11. 05 .2020 “Për miratimin e Rregullores mbi Masat Sanitare për Minimizimin e Riskut nga COVID-19 në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
May
11

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 40, datë 11.05.2020

Vendim i Senatit Akademik nr 40, datë 11.05.2020 “Për publikimin e kërkesë për aplikim për anëtarë në komisionin e apelimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”  

DETAIL
May
07

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 33, datë 17.03.2020

Vendimi i Senatit Akademik, nr. 33, datë 17.03.2020 “Për miratimin e rregullores” Për fitimin e titujve akademikë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë””

DETAIL
May
07

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik, nr. 13 ,datë 12.02.2020

Vendimi i Senatit Akademik, nr, 13, datë 12.02.2020 “Për miratimin e rregullores ” Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet, organet drejtuese dhe komisionet e përhershme në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë””.  

DETAIL
Page 5 of 7« First...34567