CEREMONIA E DHËNIES SË TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PËR PROF. FABIO ROVERSI MONACO NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

CEREMONIA E DHËNIES SË TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PËR PROF. FABIO ROVERSI MONACO NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Ditën e mërkurë, më datë 07.10.2020, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë organizon Ceremoninë e dhënies së titullit “Doctor Honoris Causa” për Prof. Fabio Roversi Monaco

Curriculum Vitae Prof. Fabio Roversi-Monaco:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/10/Curriculum-Vitae-Prof.-Roversi-Monaco.pdf

                   

                                         REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 05.10.2020