Disertacion i Ilir Skënduli – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Ilir Skënduli – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “REZULTATET E TRAJTIMIT KIRURGJIKAL TË KANCERIT PULMONAR: VLERËSIMI PROGNOSTIK SIPAS KLASIFIKIMIT TË RI TNM”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                                            SPECIALITETI: KIRURGJI                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                            Prof. Dr. Perlat Kapisyzi                                Ilir Skënduli    

                                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/11/Ilir-Skenduli-Tema-PhD.pdf