Disertacion i PAVLLO DJAMANDI – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i PAVLLO DJAMANDI – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË 

        TEMA: “STUDIMI FAKTORËVE TË RISKUT NË ZHVILLIMIN E TUMOREVE TË TRURIT”

                                                                                                         Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”                                                                                                                                                         

                                                                    SPECIALITETI: Neurologji                                                                               

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                          PROF.ASOC. ARSEN SEFERI                    PAVLLO DJAMANDI

                                                                                                                

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/Pavllo-Djamanti-pdf.pdf