Fotografi të aktivitetit “Përditësime në Endokrinologjinë Pediatrike”

Fotografi të aktivitetit “Përditësime në Endokrinologjinë Pediatrike”