Hapet thirrja për aplikim për bursa për studentët në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara “LAVOSLAV RUZICK’ në Vukovar, Kroaci

Hapet thirrja për aplikim për bursa për studentët në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara “LAVOSLAV RUZICK’ në Vukovar, Kroaci

Në kuadër të programit  Erasmus + hapet thirrja për aplikim për bursa në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara  “ LAVOSLAV RUZICK’  në Vukovar, Kroaci, për periudhën Korrik-Gusht 2021

Lloji i mobilitetit: Praktikë mësimore

Kohëzgjatja e mobilitetit: 2 (dy) muaj

Kuotat e bursave: 2 (dy)

Fusha e studimit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Studentët që do të aplikojnë duhet të jenë në vitin e parë, Master Shkencor, Fizioterapi

 Bursa përfshin:

 • Kompensimin mujor ( 850 euro në muaj për studentët)
 • Kostot e udhëtimit ( 275 euro)

Dokumentet që nevojiten:

 • CV në gjuhën angleze
 • Fotokopje e pasaportës
 • Vërtetim studenti e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën Angleze
 • Letër motivimi në gjuhën angleze
 • Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B2)
 • Listë notash e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën angleze
 • Formulari i  plotësuar në gjuhën angleze për Traineeship

Afati i aplikimit: 22.04.2021

 

Për të shkarkuar formularin për Traineeship, klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/04/Formulari-per-Traineeship.docx

 

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi, në zyrën e protokollit, në rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe duhet  të dërgohen të skanuara në adresën: international.office@umed.edu.al.

Dokumentacioni  i  dorëzuar në zyrën e protokollit,  duhet të shoqërohet me formularin e aplikimit, i cili, përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet të firmoset nga ky i fundit. Për të shkarkuar formularin klikoni në  linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/04/Formulari-i-aplikimit-per-studentet.docx