Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus+, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus+, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

Në kuadër të programit  Erasmus + hapet thirrja për aplikim për bursa për mobilitete në Universitetin e Granadës, Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus+,  për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

Lloji i mobilitetit përfshin

Shkëmbimin e studentëve

Niveli i mobilitetit për studentët

Program studimi i ciklit të dytë

Kohëzgjatja e mobilitetit

5 muaj

Fusha e studimit

Mjekësi e përgjithshme

Numri i kuotave të bursave

1 (një)

Bursa përfshin:

 • Kompensimin mujor ( 850 euro në muaj për studentët)
 • Kostot e udhëtimit ( 275 euro)

Dokumentet që nevojiten:

 • CV në gjuhën angleze/ spanjolle
 • Fotokopje e pasaportës
 • Vërtetim studenti e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën angleze/spanjolle
 • Letër motivimi në gjuhën angleze/spanjolle
 • Certifikatë e gjuhës së huaj (anglisht B1) (spanjisht B1)
 • Listë notash e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën angleze/spanjolle
 • Marrëveshje e studimit e plotësuar në gjuhën angleze/spanjolle

Për t’u njohur me certifikatat e gjuhëve të huaja që pranohen nga Universiteti i Granadës, Spanjë dhe për informacione më të detajuara mbi këtë universitet klikoni në linqet e mëposhtme

http://www.ugr.ed

http://internacional.ugr.es

http://www.ugr.university

 

Marrëveshja e studimit  është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët  që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility“.

Në tabelën A përcaktohet aktiviteti që do tëzhvillohet në universitetin pritës.

Në tabelën B përcaktohet se cili prej aktiveteve  të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Mjekësisë, kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset në Rektorat nga Koordinatori Institucionali Erasmus +,  prof.dr.Alma Idrizi.

Për të shkarkuar marrëveshjen e studimit klinkoni në linkun e mëposhtëm

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/04/Marreveshja-e-studimit.docx

Afati i aplikimit: 22.04.2021

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi, në zyrën e protokollit, në rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe duhet  të dërgohen të skanuara në adresën: international.office@umed.edu.al.

Dokumentacioni  i  dorëzuar në zyrën e protokollit,  duhet të shoqërohet me formularin e aplikimit, i cili, përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet të firmoset nga ky i fundit. Për të shkarkuar formularin klikoni në  linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/04/Formulari-i-aplikimit-per-studentet-1.docx