Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për  semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 në  Universitetin e Granadës, Spanjë Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Granadës, Spanjë për  semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 në Universitetin e Granadës, Spanjë Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Granadës, Spanjë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Granadës, Spanjë për  semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

 Mobiliteti përfshin:

Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie

Kohëzgjatja e mobilitetit

5 ditë + 2 ditë udhëtim

Numri i kuotave për bursa

1 (një)

Bursa përfshin:

Kompensimin ditor (180 EURO në ditë për stafin)

Koston e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës). Për të përcaktuar distancën, klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Për t’u njohur me kalendarin akademik dhe katalogun e programeve të studimit që ofron Universiteti i Granadës, Spanjë, klikoni në linqet e mëposhtme:

http://www.ugr.ed

http://internacional.ugr.es

http://www.ugr.university

Dokumentet që duhet të dorëzohen:

Curriculum Vitae në gjuhën angleze/spanjolle

Fotokopje e pasaportës

Lista e publikimeve në gjuhën angleze/spanjolle

Letër motivimi në gjuhën angleze/spanjolle

Vërtetim punësimi (i përkthyer dhe i noterizuar në gjuhën angleze/spanjolle)

Certifikata që vërteton njohuritë e gjuhës angleze /spanjolle në nivelin B2, e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën Angleze

Vërtetim nga Dekani i Fakultetit që lejon shkëputjen nga puna për të kryer mobilitetin

 

Plani i mobilitetit në gjuhën angleze.

Për të shkarkuar formatin e planit të mobilitetit klikoni në adresën:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/04/Plani-i-mobilitetit-stafi-akademik-1.docx

Afati për aplikim: 22.04.2021

Dokumentet duhen dorëzuar në zyrën e protokollit në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë si edhe të skanuara në adresën. international.office@umed.edu.al

Dokumentacioni i dorëzuar në zyrën e protokollit, duhet të shoqërohet me formularin e aplikimit, I cili përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet të firmoset nga ky i fundit. Për të shkarkuar formularin klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/04/Formular-i-aplikimit-per-stafin-akademik-1.docx