NËNSHKRUHET MARRËVESHJA PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT: CLEAN SCORE NDËRMJET UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË DHE ALBANIAN-AMERICAN DEVELOPMENT FOUNDATION (FONDACIONI SHQIPTARO-AMERIKAN PËR ZHVILLIM)

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT: CLEAN SCORE NDËRMJET UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË DHE ALBANIAN-AMERICAN DEVELOPMENT FOUNDATION (FONDACIONI SHQIPTARO-AMERIKAN PËR ZHVILLIM)

Sot, me datë 23.06.2020, u nënshkrua Marrëveshja për zbatimin e projektit “CleanScore: Vlerësimi i performancës së studentëve”, nga Rektori i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Prof. Dr. Arben Gjata dhe Bashkë-Drejtorët Ekzekutivë të AADF-së, Z. Aleksandër Sarapuli dhe Z. Martin Mata.