Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

 “Radioterapi e avancuar në onkologjinë e kokë/qafë e kollonë” 

Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Neurokirugjisë, Fakulteti i Mjekësisë, do të mbahet më 4 Prill 2023, në sallë, pranë sallës Galileo Galilei, Fakulteti i Mjekësisë, me 2 orë efektive, me kredite të miratuara 2.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si Neurokirurgë, Radioterapeut, Onkologë, ORL, Neurologë dhe Neuroradiologë.

Person kontakti: Artur Xhumari

E-mail: artur.xhumari@umed.edu.al

Nr. Tel: 0697678579

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/03/Programi-Prof.-Arturi-Prill-2023.docx