Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Shëndet i veshkave për të gjithë”

 Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Nefrologji-Dializë-Transplant, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, do të mbahet më 12-13 Prill 2024, në sallë, pranë Hotel “Plaza”, Tiranë, deri 100 pjesëmarrës, me 12 kredite të miratuara në total.

 Aktiviteti ofrohet për specialitete si nefrologë, endokrinologë, internistë, urologë, kardiologë.

Person kontakti: Fribianka Hoxha

E-mail: fribiankahoxha@yahoo.com

Nr. Tel: 0695862530

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit: