PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË, TË INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË , NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2024-2025

PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË, TË INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË , NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2024-2025

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në mbledhjen e datës 10.02.2023 dhe të datës 26.01.2024, miratoi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, për vitin akademik 2024-2025.

Më poshtë do të gjeni Vendimet Senatit Akademik të UMT: