PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË, TË INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË DHE TË CIKLIT TË DYTË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË, TË INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË DHE TË CIKLIT TË DYTË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në mbledhjen e datës 29.01.2020, vendosi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, si dhe në mbledhjen e datës 26.02.2021, kuotat e pranimit per programet e ciklit të parë, të integruar të ciklit të dytë dhe të ciklit të dytë, për vitin akademik 2021-2022.

Më poshtë do të gjeni Vendimet e Senatit Akademik të UMT:

Në link-et e mposhtëm do të gjeni udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë lidhur me procedurat e pranimit dhe regjistrimit në IAL, për vitin akademik 2021-2022, si dhe urdhrin e përbashkët QSHA-RASH, për miratimin e kalendarit:

Data të rëndësishme për pranimet në programet e ciklit të parë dhe programet e integruara, viti akademik 2021-2022

Data të rëndësishme Pranimet në programet e ciklit të parë, të integruar të ciklit të dytë (Transferime, troje, kuota të veçanta dhe shtetas të huaj), 2021-2022

Data të rëndësishme Pranimet në programet e ciklit të dytë, për vitin akademik 2021-2022