PUBLIKOHEN KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

PUBLIKOHEN KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në mbledhjen e datës 29.01.2020, vendosi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, për vitin akademik 2021-2022.

Më poshtë do të gjeni Vendimin e datës 29.01.2020, të Senatit Akademik të UMT: