PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 DATË 30.03.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 DATË 30.03.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr. 23, datë 30.03.2022 “Për miratimin e Raportit Vjetor për veprimtarinë mësimore kërkimore-shkencore dhe financiare, për vitin akademik 2020-2021 të Universitetit të Mjekësisë Tiranë”

Vendim nr. 24, datë 30.03.2022 “Për miratimin e tarifave të shkollimit për programet e  Ciklit të parë, të integruar të Ciklit të dytë dhe Ciklit të Dytë ‘Master Profesional’ dhe ‘Master i Shkencave’ në Universitetin e Mjeësisë, Tiranë për vitin akademik 2022-2023″

Vendim nr. 25, datë 30.03.2022 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendim nr. 26, datë 30.03.2022 “Për miratimin e përjashtimit nga tarifa e shkollimit  sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, për studenten Elisa Doci, e cila studion në një program studimi të ciklit të parë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendim nr. 27, datë 30.03.2022 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë reduktim nga tarifa e shkollimit  sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi të ciklit tëparë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendim nr. 28, datë 30.03.2022 “Për miratimin e përfitimit të bursës sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, për studenten Ronilda Tafa, që studion në një program studimi të ciklit të parë,  në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendim nr. 29, datë 30.03.2022 “Për miratimin e listës së disa studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, prej fillimit të vitit akademik 2021-2022 që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë , në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendim nr. 30, datë 30.03.2022 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendim nr. 31, datë 30.03.2022 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë reduktim nga tarifa e shkollimit  sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Univesitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendim nr. 32, datë 30.03.2022 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”