PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 DATË 22.02.2024 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 DATË 22.02.2024 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 3, datë 22.02.20234 “Për miratimin e listës së studenteve me notë mesatare 9-10, viti i parë, të cilët përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2023-2024 dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe një program studimi të integruar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 4, datë 22.02.20234 “Për miratimin e listës së studenteve me notë mesatare 9-10, viti i dytë, të cilët përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2023-2024 dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe një program studimi të integruar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 5, datë 22.02.20234 “Për miratimin e listës së studenteve me notë mesatare 9-10, viti i parë, të cilët përfitojnë bursë për vitin akademik 2023-2024 dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe një program studimi të integruar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 6, datë 22.02.20234 “Për miratimin e listës së studenteve me notë mesatare 9-10, viti i dytë e lartë, të cilët përfitojnë bursë për vitin akademik 2023-2024 dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe një program studimi të integruar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 7, datë 22.02.20234 “Për miratimin e listës së studenteve me notë mesatare 9-10, të cilët përfitojnë ulje të tarifës së shkollimit, për vitin akademik 2023-2024 dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 8, datë 22.02.20234 “Për miratimin e listës së studenteve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik për vitin akademik 2023-2024 të cilët studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe një program studimi të integruar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 9, datë 22.02.20234 “Për miratimin e listës së studenteve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2023-2024  të cilët studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe një program studimi të integruar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 10, datë 22.02.20234 “Për miratimin e listës së studenteve të cilët përfitojnë ulje të tarifës së shkollimit, sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2023-2024 dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”