PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 3, 5, 6, 7,8 DATË 14.01.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 3, 5, 6, 7,8 DATË 14.01.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 3 datë 14.01.2021 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë ulje (50%) nga tarifa e studimit për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 5 datë 14.01.2021 “Për miratimin e listës së studentëve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë bursë, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar , në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 6 datë 14.01.2021 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 7 datë 14.01.2021 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 8 datë 14.01.2021 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2020-2021, që plotësojnë kriterin ekonomik dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”