PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 9, 10, 11, 12,13, 14 DATË 12.03.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 9, 10, 11, 12,13, 14 DATË 12.03.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 9 datë 12.03.2021 “Për  miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit, sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 10 datë 12.03.2021 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë ulje (50%) nga tarifa e studimit për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 11 datë 12.03.2021 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të  ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 12 datë 12.03.2021 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 13 datë 12.03.2021 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 14 datë 12.03.2021 “Për miratimin e listës së studentëve me notë mesatare 9-10 që përfitojnë bursë, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësië, Tiranë”