Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020

Në listat e mëposhtme gjeni renditjen e kandidatëve që kanë aplikuar në programet e studimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020

 1. Aplikantët e programit të studimit “Mjekësi e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 2. Aplikantët e programit të studimit “Farmaci“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 3. Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 4. Aplikantët e programit të studimit “Stomatologji“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 5. Aplikantët e programit të studimit “Higjenist Dentar“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 6. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Dentare“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 7. Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 8. Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 9. Aplikantët e programit të studimit “Mami“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 10. Aplikantët e programit të studimit “Logopedi“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 11. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020
 12. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori“, raundi I-rë, viti akademik 2019-2020

*Kandidatët me ID 191705200189 dhe 191758500007, që kanë aplikuar në programet e studimit “Mjekësi e Përgjithshme“, “Stomatologji” dhe “Farmaci“, rezultojnë me pikë të barabarta pas aplikimit të të gjithë filtrave renditës. Kandidatët e mësipërm njoftohen se shorti për renditjen përfundimtare të tyre, do të zhvillohet ditën e shtunë, datë 31.08.2019, ora 10.00, pranë Rektoratit të UMT. Kandidatët të paraqiten të paktën 30 minuta para zhvillimit të shortit, të pajisur me mjet identifikimi dhe certifikatën e maturës shtetërore.

Procedurat e mëtejshme do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË