Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Të dashur Maturantë,

Ju  falënderojmë për interesin dhe besimin që transmetoni për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, nëpërmjet aplikimit tuaj.

Bashkëngjitur do të gjeni listat e plota të renditjes së kandidatëve për të ndjekur studimet në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë. Deri tek vija e kuqe janë fituesit e fazës së parë të raundit të tretë, sipas çdo programi studimi.

Më datën 28 Tetor fillojnë regjistrimet e kandidatëve fitues, pranë çdo Fakulteti.

Klikoni për listat e renditura:

Aplikantët e programit të studimit “Farmaci“, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Higjenist Dentar“, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Dentare“, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme“, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi“, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Mami“, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Logopedi“, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie“, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori“, raundi III-të, viti akademik 2022-2023

Procedurat e mëtejshme do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, i ndryshuar

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË