13-16 Maj 2019 / Tiranë / Aktiviteti “Qasjet gjenetike në praktikën mjekësore”

Titulli i aktivitetit: “Qasjet gjenetike në praktikën mjekësore

Data e zhvillimit: 13, 14, 15 dhe 16 Maj 2019, ora 11.00

Vendi i organizimit: Salla “William A. Johnson”, Fakulteti i Mjekësisë

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekësisë dhe Shërbimi i Gjenetikës

Kontakte: ilir.alimehmeti@umed.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve:  Profesionistë të shëndetësisë

Kreditet : Aplikuar për 9 kredite