20-24 Maj 2019 / Tiranë / Trajnimi “Qasjet e reja Nefrologjike në dobi të mjekut të familjes”

Titulli i aktivitetit: “Qasjet e reja Nefrologjike në dobi të mjekut të familjes

Data e zhvillimit: 20, 21, 22, 23 dhe 24 Maj 2019, ora 09.00

Vendi i organizimit: Salla “William A. Johnson”, Fakulteti i Mjekësisë

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekësis, Shërbimi i Nefrologji-Dializë-Transplant 

Kontakte: nevipasko@hotmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjekë familjeje (Pjesemarrja është pa pagesë dhe e limituar për 25 pjesëmarrës, me lista të mbyllura. Eventi do të ripërsëritet disa herë gjatë vitit)

Kreditet : 30 kredite