20 Korrik 2019 / Tiranë / Workshop “Depistimi i hershëm i dëgjimit dhe shërbimet rehabilituese”

Titulli i aktivitetit: Workshop “Depistimi i hershëm i dëgjimit dhe shërbimet rehabilituese

Data e zhvillimit: 20 Korrik 2019, ora 09.30

Vendi i organizimit: Salla William A. Johnson, Fakulteti i Mjekësisë

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekësisë 

Kontakte: b_qirjazi@yahoo.co.uk

Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjekë pediatër, mami

Kreditet : në proces akreditmi për 5 kredite