26 Shkurt, Shkodër/28 Shkurt, Durrës/02 Mars, Sarandë/05 Mars, Elbasan/07 Mars, Berat/09 Mars, Fier/ Konferencë “Përditësime mbi patologjitë e rrugëve respiratore që çdo profesionist shëndeti duhet të dijë”

Titulli i aktivitetit: “Përditësime mbi patologjitë e rrugëve respiratore që çdo profesionist shëndeti duhet të dijë”

Datat e zhvillimit sipas rretheve:

 1. Datë 26 Shkurt 2019, ora 08.30,
 2. Datë 28 Shkurt 2019, ora 08.30,
 3. Datë 02 Mars 2019, ora 08.30,
 4. Datë 05 Mars 2019, ora 08.30,
 5. Datë 07 Mars 2019, ora 08.30,
 6. Datë 09 Mars 2019, ora 08.30,

Vendet e organizimit sipas rretheve:

 1. Hotel “Colosseo”, Shkodër
 2. Hotel “Palace”, Durrës
 3. Hotel “Demi”, Sarandë
 4. Hotel “Skampini”, Elbasan
 5. Hotel “Castle”, Berat
 6. Hotel “Fieri”, Fier

Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Pediatrisë Infektive

Kontakte: gkuli_lito@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjek, Specialist Shëndeti

Kreditet : 4 (katër)