26 Janar 2019 / Tiranë / Konferencë “Përditësime mbi patologjitë e rrugëve respiratore që çdo profesionist shëndeti duhet të dijë”

Titulli i aktivitetit: “Përditësime mbi patologjitë e rrugëve respiratore që çdo profesionist shëndeti duhet të dijë”

Data e zhvillimit: 26 Janar 2019, ora 13.30

Vendi i organizimit: Hotel ‘PALZA’, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Pediatrisë Infektive

Kontakte: gkuli_lito@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjek, Specialist Shëndeti

Kreditet : 3.5 (tre pikë pesë)