Aktiviteti Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, diskutim interdisiplinar

Aktiviteti Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, diskutim interdisiplinar

Fotografi të aktivitetit “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, diskutim interdisiplinar” i ofruar nga Shërbimi i Mjekësisë Interne, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë dhe i zhvilluar më 09.04.2024 pranë Hotel Fieri, Fier.