Akreditimi i aktiviteteve

Dec
07

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:   “Insuficienca kardiake, Sëmundjet endokrinologjike dhe Hiperuricemia“  Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Mjekësisë Interne, do të mbahet më 9-10 […]

DETAIL
Dec
04

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:   “Thoraksi dhe Respiracioni“ Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Anestezi-Reanimacionit, do të mbahet më 7 Dhjetor 2023, në sallë,  pranë Galileo Galilei, […]

DETAIL
Dec
04

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:   “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, diskutim interdisiplinar“  Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Mjekësisë Interne, do […]

DETAIL
Nov
30

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:   “Kirurgjia Miniinvazive Neonatale“   Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike, do të mbahet më 23-24 Nëntor 2023, në sallë,  pranë Hotel […]

DETAIL
Page 3 of 2812345...1020...Last »