HAPET THIRRJA PËR MOBILITET PËR STAFIN ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR TRAJNIM NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, GRAZ, AUSTRI

HAPET THIRRJA PËR MOBILITET PËR STAFIN ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR TRAJNIM NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, GRAZ, AUSTRI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për mobilitet për stafin administrativ të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Mjekësisë, Graz, Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023/2024.

Mobiliteti përfshin:

Shkëmbimin e stafit administrative për trajnim

Kohëzgjatja e mobilitetit:  

5 ditë + 1 ditë udhëtim

Bursa përfshin:

Kompensimin ditor (160 EURO në ditë për stafin)

Koston e udhëtimit (275 EURO-në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës). Për të përcaktuar distancën, klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Për t’u njohur më gjerë me këtë universitet klikoni në linqet e mëposhtme:

https://www.medunigraz.at/en/university-departments;

https://www.medunigraz.at/en/internationale-studierendenmobilitaet/famulatur/praktikum-an-der-med-uni-graz

Dokumentet që duhet të dorëzohen: 

  1. Curriculum Vitae në gjuhën Angleze në formatin Europass;
  2. Fotokopje e pasaportës;
  3. Letër motivimi në gjuhën Angleze;
  4. Certifikata që vërteton njohuritë e gjuhës Angleze në nivelin B2, e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën Angleze;
  5. Plani i Mobilitetit.

 

Plani i mobilitetit

Për të shkarkuar formatin e planit të mobilitetit klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/higher-education-mobility-agreement-training-1.docx

Afati I fundit për aplikim: 20 Tetor 2023

Dokumentet duhen dorëzuar në Zyrën e Protokollit në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë si edhe të skanuara në adresën: projects.office@umed.edu.al

Dokumentacioni i dorëzuar në zyrën e protokollit, duhet të shoqërohet me formularin e aplikimit që përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet të firmoset nga ky i fundit.

Për të shkarkuar formularin klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/Formulari-i-aplikimit-per-mobilitet_STAF.docx