Mobilitet për Staf Akademik

Apr
04

HAPET THIRRJA PËR BURSË PËR STAF AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË, PËR TRAJNIM NË UNIVERSITETIN E SAARLANDIT, GJERMANI NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+

Në kuadër të programit Erasmus+, hapet thirrja për aplikime për bursë për mobilitet për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, për trajnim, në Universitetin e Saarlandit, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022/2023  Kohëzgjatja e mobilitetit 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit datat e zhvillimit të mobilitetit janë  22.05.2023 – 26.05.2023   […]

DETAIL
Jan
16

HAPET THIRRJA PËR MOBILITET PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E ARISTOTELIT NË SELANIK, GREQI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për mobilitet për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Aristotelit, Selanik Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022/2023.  Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin ditor (180 […]

DETAIL
Jan
11

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË DHE FARMACISË, KRAIOVË, RUMANI

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E UNIVERSITETIN E MJEKËSISË DHE FARMACISË, KRAIOVË, RUMANI PËR SEMESTRIN E DYTË TË VITIT AKADEMIK 2022/2023 Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin ditor (180 EURO […]

DETAIL
Jan
09

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Atikës Perëndimore, Greqi në kuadër të programit Erasmus+ për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023

Në kuadër të programit  Erasmus + hapet thirrja për aplikim për bursa për mobilitete  në Universitetin e Atikës Perëndimore, Greqi në kuadër të programit Erasmus+ për semestrin e dytë të vitit akademik  2022-2023 Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin e stafit akademik Kohëzgjatja e mobilitetit 5 ditë ( 2 ditë udhëtimi) Fusha e mësimdhënies Shëndet Publik […]

DETAIL
Page 2 of 812345...Last »