Mobilitet për Staf Akademik

Dec
19

HAPET THIRRJA PËR MOBILITET PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E AKUILËS, ITALI PËR SEMESTRIN E DYTË TË VITIT AKADEMIK 2022-2023

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për mobilitet për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Akuilës, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.  Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie  Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim  Bursa përfshin: Kompensimin ditor (180 EURO në […]

DETAIL
Dec
19

Hapet thirrja për mobilitet për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023 në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara “LAVOSLAV RUZICK” në Vukovar, Kroaci

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për mobilitet për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara  “LAVOSLAV RUZICK” në Vukovar, Kroaci, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023  Mobiliteti përfshin shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie (1 kuotë) Kohëzgjatja e mobilitetit: 5 ditë + 2 ditë […]

DETAIL
Jun
06

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR SEMESTRIN E DYTË TË VITIT AKADEMIK 2021-2022 NË UNIVERSITETIN ““ONDOKUZ MAYIS “ ,Samsun, TURQI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në “Ondokuz Mayis “, Samsun, Turqi  për  semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022  Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzgjatja e mobilitetit 5 ditë + 2 ditë udhëtim Numri i kuotave për bursa […]

DETAIL
Feb
17

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E AKUILËS, ITALI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Akuilës, për semestrin e parë të vitit akademik 2022/2023. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin ditor (180 EURO […]

DETAIL
Page 3 of 812345...Last »