Zgjedhjet për autoritetet drejtuese në UMT 2020

Nov
24

PUBLIKOHEN VENDIMET E KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR. 66, 67, 68 DATË 24.11.2023

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 66, datë 24.11.2023 “Për miratimin e anëtarëve për Komisionin e Përhershëm në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Mjekësisë, Tranë” Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 67, datë 24.11.2023 “Për miratimin e anëtarëve për Komisionin e Përhershëm në Fakultetin e Mjekësisë Dentae të Universitetit të Mjekësisë, Tranë” Vendim i Komisionit […]

DETAIL
Nov
23

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR. 65 DATË 23.11.2023

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 65, datë 23.11.2023 “Për shqyrtimin dhe mosmiratimin e ankesës me nr.prot 301 datë 21.11.2023 drejtuar Komisionit Institucional Zgjedhor të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” 

DETAIL
Nov
15

PUBLIKOHEN VENDIMET E KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR. 63, 64 DATË 15.11.2023

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 63, datë 15.11.2023 “Për shpalljen të pavlefshme të vulës ekzistuese të KZF-FMD dhe pajisjen me vulë të re për përdorim në procesin zgjedhor për zgjedhjet e anëtarëve të komisioneve të përhershme për dhënien e gradës shkencore “Doktor” në njësitë kryesore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” Vendim i Komisionit Institucional […]

DETAIL
Nov
07

PUBLIKOHEN VENDIMET E KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR. 61, 62 DATË 07.11.2023

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 61, datë 07.11.2023 “Për miratimin e listave përfundimtare të kandidatëve për Komisionet e Përhershme në fakultetet e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”  Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 62, datë 07.11.2023 “Për miratimin e formatit të fletës së votimit në zgjedhjet për Komisionet e Përhershme në njësitë kryesore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 1 of 1112345...10...Last »