Zgjedhjet për autoritetet drejtuese në UMT 2020

Apr
16

PUBLIKOHEN VENDIMET E KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR.38,39 DATË 12.04.2021

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.38 datë 12.04.2021 “Për miratimin e modeleve të procesverbaleve dhe tabelave për shpalljen e rezultateve për zgjedhjen e autoriteteve dhe organeve drejtuese në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.39 datë 12.04.2021 “Për përcaktimin e numrit të vëzhguesve dhe dokumentacionin e aplikimit për vëzhgues në KQV dhe […]

DETAIL
Apr
06

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR.37 DATË 06.04.2021

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 37, datë 06.04.2021 “Për miratimin e numrit dhe formatit të fletëve të votimit për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese të njësive bazë në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, datë 19.04.2021”

DETAIL
Mar
19

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR.36 DATË 19.03.2021

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.36, datë 19.03.2021 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e drejtuesëve të njësive bazë në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” 

DETAIL
Feb
25

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR.35 DATË 25.02.2021

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 35, datë 25.02.2021 “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 29 të Komisionit Institucional Zgjedhor, UMT, “Për shpalljen fitues të anëtarëve të Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 1 of 612345...Last »