Zgjedhjet për autoritetet drejtuese në UMT 2020

May
19

Publikohet Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 10, 11, 12, 13 datë 19.05.2020

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 10, datë 19.05.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit  Zgjedhor të Fakultetit të Mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 11, datë 19.05.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit  Zgjedhor të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi i Komisionit Institucional […]

DETAIL
May
14

Publikohet Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.7, 8, 9 datë 14.05.2020

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.7, datë 14.05.2020 “Për shpalljen e hapjes së aplikimeve dhe pranimin e dokumentacionit për kandidatët për Rektor në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.8, datë 14.05.2020 “Për shpalljen e hapjes së aplikimeve dhe pranimin e dokumentacionit për kandidatët për anëtarë të Senatit Akademik në Universitetin e Mjekësisë, […]

DETAIL
May
13

Publikohet Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.6, datë 13.05.2020

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 6, datë 13.05.2020 “Për shpalljen e aplikimeve për anëtar në komisionet e zgjedhjeve ne fakultete (KZF), në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
May
13

Publikohet Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.3, 4, 5 datë 13.05.2020

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.3, datë 13.05.2020 “Për miratimin e numrit të qendrave të votimit për njësitë kryesore dhe vulave për KIZ, KZF, të kryetarit të KZF-ve dhe të KQV, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.4, datë 13.05.2020 “Për llogaritjen e afateve proceduriale nga Komisioni Institucional Zgjedhor (KIZ) në […]

DETAIL
Page 1 of 212