Zgjedhjet për autoritetet drejtuese në UMT 2020

Feb
15

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR.52 DATË 15.02.2022

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 52, datë 15.02.2022 “Për hedhien e shortit për anëtar të Senatit  Akademik me numër të barabartë votash, përfaqësues të Fakultetit të Shkencave Mjekësosre Teknike në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Feb
14

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR.51 DATË 14.02.2022

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 51, datë 14.02.2022 “Për realizimin e shortit për kandidatët për anëtar të Senatit Akademik, përfaqësues të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” 

DETAIL
Dec
01

PUBLIKOHEN VENDIMET E KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR.47, 48, 49, 50 DATË 01.12.2021

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.47 datë 01.12.2021 “Për miratimin e anëtarëve për komisionin e përhershëm në Fakultetet e Mjekësisë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.48 datë 01.12.2021 “Për miratimin e anëtarëve për komisionin e përhershëm në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor […]

DETAIL
Nov
23

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR.46 DATË 23.11.2021

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 46, datë 23.11.2021 “Për miratimin e modeleve të procesverbaleve dhe tabelave për shpalljen e rezultateve për zgjedhjet në komisionin e përhershëm për dhënien e gradës shkencore “Doktor” në nivel njësie kryesore, në të 3 (tri) njësitë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 1 of 812345...Last »