Zgjedhjet për autoritetet drejtuese në UMT 2020

Mar
21

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR. 55 DATË 21.03.2023

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 55, datë 21.03.2023 “Për një ndryshim të Vendimit nr.54, datë 09.03.2023 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e drejtuesëve të njësive bazë në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Mar
09

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR. 54 DATË 09.03.2023

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 54, datë 09.03.2023 “Për miratimin e numrit dhe formatit të fletëve të votimit për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese të njësive bazë në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, datë 24.03.2023 

DETAIL
Feb
24

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR.53 DATË 23.02.2023

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 53, datë 23.02.2023 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e drejtuesve të njësive bazë në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Feb
15

PUBLIKOHET VENDIMI I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NR.52 DATË 15.02.2022

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 52, datë 15.02.2022 “Për hedhien e shortit për anëtar të Senatit  Akademik me numër të barabartë votash, përfaqësues të Fakultetit të Shkencave Mjekësosre Teknike në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 1 of 912345...Last »