Data të rëndësishme (Transferime, troje, kuota të veçanta dhe shtetas të huaj) dhe pranimet cikli i dytë, viti akademik 2020-2021

Data të rëndësishme (Transferime, troje, kuota të veçanta dhe shtetas të huaj) dhe pranimet cikli i dytë, viti akademik 2020-2021

Në linkun e  mëposhtëm gjeni në mënyrë të përmbledhur afatet për aplikimin, ankimimin, regjistrimin, etj, për pranimet në programet e ciklit të parë, programet e integruara të ciklit të dytë të kandidatëve për transferim, kandidatëve nga troje, kuotat e veçanta dhe shtetas të huaj si dhe pranimet në programet e ciklit të dytë, për vitin akademik 2020-2021.

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/08/data-te-rendesishme-pranimet-2020-Troje-Transferime-C2-etj.pdf

Për t’u njohur me informacion më të detajuar, ndiqni linkun:

http://umed.edu.al/publikohen-kriteret-e-pranimit-ne-universitetin-e-mjekesise-tirane-per-vitin-akademik-2020-2021/