PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË, TË INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË DHE TË CIKLIT TË DYTË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË, TË INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË DHE TË CIKLIT TË DYTË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe në përputhje me ndryshimet në kurrikulë e arsimit të mesëm në Republikën e Shqipërisë, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në mbledhjen e datës 28.02.2019, vendosi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, për vitin akademik 2020-2021, si dhe në mbledhjen e datës 17.30.2020, kuotat e pranimit per programet e ciklit të parë, të integruar të ciklit të dytë dhe të ciklit të dytë.

Më poshtë do të gjeni Vendimet e Senatit Akademik të UMT:

Në link-et e mposhtëm do të gjeni udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë lidhur me procedurat e pranimit dhe regjistrimit në IAL, për vitin akademik 2020-2021, si dhe urdhrin e përbashkët QSHA-RASH, për miratimin e kalendarit:

Data të rëndësishme për pranimet në programet e ciklit të parë dhe programet e integruara, viti akademik 2020-2021

Data të rëndësishme për pranimet në programet e ciklit të parë, programet e integruara të ciklit të dytë (Transferime, troje, kuota të veçanta dhe shtetas të huaj) dhe ciklit të dytë, viti akademik 2020-2021