Disertacion i Bujar Obërtica – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Bujar Obërtica – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “PREVALENCA E DEPRESIONIT POSTPARTAL NË LINDJET E KRYERA NË KLINIKËN GJINEKOLOGJIKE-OBSTETRIKE TË QENDRËS KLINIKE UNIVERSITARE NË KOSOVË GJATË VITIT 2012-2013″

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                                     SPECIALITETI: NEUROSHKENCA                                                                                                                             

                                                                                                                            Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                                Prof.Asc.Dr. Afrim Dangëllia                           Bujar Obërtica

                                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/05/tema-Bujar-Obertinca-2022.pdf