Disertacion i Imri VISHI – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Imri VISHI – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “KONSIDERATA MBI LLOJIN E TRAJTIMIT KIRURGJIKAL TEK
KARCINOMË E LUKTHIT NË PROGNOZËN E MBIJETESËS DHE
SHËRIMIT TË PACIENTEVE”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR I SHKENCAVE NË KIRURGJI”

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                  Prof. Asc. Dr. Agron DOGJANI                                 Imri VISHI

                                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/05/Disertacioni-Imri-Vishi-..pdf