Disertacion i EDONA SOPAJ AZEMI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i EDONA SOPAJ AZEMI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “METODAT BASHKËKOHORE DIAGNOSTIKE SKANER, MRI PËR HERNIEN DISKALE”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                            Prof. Asc. IRENA KOLA                    EDONA SOPAJ AZEMI

                                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/02/EDONA-SOPAJ-PhD-MBROJTJE-DATE-14-Korrik.pdf